สายไฮดรอลิค (Hydraulic Hose)

สายไฮดรอลิค 1 ชั้น – Medium Pressure Single-wire braid hose

R1

สายไฮดรอลิค 2 ชั้น – Medium Pressure Double-wire braid hoseR2

สายไฮดรอลิค 4 ชั้น – 4SP High Pressure Four-spiral wire hose4SP

สายไฮดรอลิค 4 ชั้น – 4SH High Pressure Four-spiral wire hose4SH

สายไฮดรอลิค ไส้ผ้าใบ –  R3 Textile braid hoseR3

สายเทอร์โมพลาสติก –  R7 Thermoplastic hoseR7

สายเทอร์โมพลาสติก –  R8 Thermoplastic hoseR8