ข้อต่อลม คัปปลิ้งลม

ข้อต่อลม (Pneumatic Fitting)pn_fitting

 คัปปลิ้งลม (Pneumatic Couplers)pn_coupler

เมก้าไฮดรอลิค รับอัดสายไฮดรอลิค จำหน่าย สายไฮดรอลิค ซีล-โอริง ผลิตหัวสาย-ข้อต่อไฮดรอลิค ทุกชนิด